G4S toonaangevend in veiligheidsoplossingen op maat

Veiligheid van medewerkers en klanten is een belangrijk onderwerp voor vele ondernemers ongeacht grootte van de onderneming. Vaak is het ook een verplichting voor de werkgever om een veilige omgeving te creëeren waarin werknemers hun werk kunnen uitvoeren. De G4S safety solutions Nederland zijn toonaangevend. G4S kan terugkijken op een rijke historie van diverse overnames en fusies en bestaat nu al meer dan 100 jaar, het bedrijf is oorspronkelijk afkomstig uit Denemarken. In het aanbod van G4S vind je trainingen en opleidingen voor diverse sectoren, zodat het personeel om weet te gaan met calamiteiten. Ook worden er managementopleidingen verzorgd zodat ingeval van crisis de leidinggevende het oplossen van noodgevallen in goede banen kan leiden. 

Veiligheidstrainingen voor de industriële sector 

In bepaalde sectoren werkt men met gevaarlijke materialen zoals gassen en chemische stoffen. Dit brengt risico’s met zich mee. Bij het voordoen van een calamiteit is het van essentieel belang dat werknemers onmiddelijk zelf de juiste acties kunnen inzetten. De opleiding van G4S Safety Solutions Nederland legt de nadruk op preventie, controle en beheersing van een onveilige of gevaarlijke situatie. Het is ook mogelijk om in dit soort gevallen brandwachten in te zetten op het terrein van de klant. 

Essentiele veiligheidstraining voor leidinggevenden

In het geval een calamiteit of crisis zich voordoet binnen een bedrijf is het van belang dat iemand de centrale leiding heeft. Deze persoon zorgt daarnaast voor de continuïteit van de bedrijfshulpverlening waarbij hij of zij op ook de hoogte is van de actuele regelgeving. Tijdens de managementopleiding komen zaken aan de orde zoals het opzetten en leiden van een bedrijfshulpverlengingsorganisatie (BHV) en hoe vrijwilligers te werven. Maar ook praktische vaardigheden van de calamiteitenbestrijding, het nemen van ad-hoc beslissingen, het coördineren van calamiteitenbestrijding en de communicatie met de reguliere hulpverlenende instanties. Een ieder die beleidsmatig of organisatorisch betrokken is bij bedrijfshulpverlening is gebaat bij het volgen van een dergelijke opleiding.